top monolit

Obytný súbor Hanzlíkovská, Trenčín - Záblatie

 

Moderné bývanie v ekologicky riešených bytových domoch so zelenými strechami.

 

Pri riešení projektu sme kládli dôraz na kvalitu a environmentálne riešenie Vášho budúceho bývania. Projekt je oplotený a zahŕňa zelené strechy, vsakovacie dlažby na parkoviskách, detské ihrisko s bohatou výsadbou  zelene v okolí bytových domov.

Dispozícia všetkých  bytov je riešená podľa súčasných trendov, ktorú preferujú naši klienti, s rozdelením na dennú a nočnú zónu. Vďaka vhodnej orientácii k svetovým stranám je v bytoch po celý deň dostatok svetla. Prístup  do  bytov  je  zo  spoločného  schodiska,  výťahom.  K bytom je priradená pivnica a jedno parkovacie miesto pred bytovým domom. Šesť bytov má pridelenú samostatnú garáž, v rámci ktorej je pivničný priestor. Výhodou majiteľa garáže je parkovacie miesto pred garážou.  Každý byt  má  samostatné  meranie  tepla,  elektrickej  energie  a  vody.

Vykurovanie  a  zásobovanie  teplou  úžitkovou  vodou  je  centrálne,  zo  spoločnej  kotolne. 

Na priľahlých pozemkoch patriacich k bytovému domu budú vybudované komunikácie, chodníky a bohatá parková zeleň.

 

O PROJEKTE

Bytový dom č. 3

Ukončenie výstavby:            30.07.2023
Odovzdanie bytov:               30.10.2023

 

Dopravná dostupnosť a občianska vybavenosť mestskej časti Záblatie:

Poloha objektu umožňuje rýchlu dopravu na diaľnicu D1 smer Bratislava, Žilina a do nákupných centier.

V blízkosti objektu sa nachádza zastávka MHD , supermaket LIDL, základná škola, školské  ihrisko a materská škola.

Príroda v okolí Záblatia a Zlatoviec ponúka rodinám počas celého roka možnosť športovania a trávenia voľného času.

 

 

shape1

 

 

OS HANZLÍKOVSKÁ

OS HANZLÍKOVSKÁ
Pripravili sme pre Vás projekt rodinného bývania v Obytnom súbore Hanzlíkovská, na okraji Trenčína, v lokalite mestskej časti Záblatie.
Pri riešení projektu sme kládli dôraz na kvalitu a environmentálne riešenie Vášho budúceho bývania. Projekt zahŕňa zelené strechy, vsakovacie dlažby na parkoviskách a bohatú výsadbu zelene v okolí bytových domov.

KONTAKT

KONTAKT
Monolit Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6494531
Mobil: +421 905 898 624

E-mail: byty@monolit.sk

Copyright © 2023 Monolit Slovakia, s.r.o.

All rights reserved   #

webdesign: dveBe

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade zo zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.