top monolit

top img2

Financovanie

  • zálohu vo výške 5.000,- € alebo 10.000,- € podľa veľkosti bytu, uhradí budúci kupujúci pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
  • zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmet zmluvy.

 

Spôsob financovania:

  • hypotekárny úver
  • stavebné sporenie
  • hotovosť

 

OS ZA LIPTOVSKOU

OS ZA LIPTOVSKOU
Výnimočná lokalita, bývanie v prírode, v tichej časti sídliska Juh na juhovýchodnom svahu za ulicou Liptovská – to všetko v sebe spája pripravovaný projekt Obytného súboru Za Liptovskou v Trenčíne. Tento projekt spĺňa štandardy moderného a finančne dostupného bývania.

KONTAKT

KONTAKT
Monolit Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6494531
Mobil: +421 905 898 624

E-mail: byty@monolit.sk

Copyright © 2019 Monolit Slovakia, s.r.o.

All rights reserved   #

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade zo zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.